Milim Analiz yayın platformu; yıllardır bir arada olan, ülkemizi, milletimizi ve tüm dünya insanlığını ilgilendiren konularda aynı sorunları gören ve aynı dertlere sahip olan, bu dertler için üretilecek çözümlerde aynı temel ilkelere inanan bir ekip tarafından kurulmuştur.

Milim Analiz platformunca; son dönemde siyasi ve politik tartışmaların düşünce üretme zeminini kaybettiği, sorunlara çözüm üretme kaygısından uzak bir şekilde sık sık zeminsiz bir tavırla değerlendirilmekte olduğu görülmektedir. Bu durumun, siyaset düşüncesi sahasındaki tartışma zeminini kısır bir ortama hapsettiği ve fikir dünyamızı günden güne çoraklaştırdığı değerlendirilmektedir. Bu tablo İslam toplumunun geleceği açısından birçok tehlikeye işaret etmektedir.

Öncelikle; siyaset, felsefe, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, iktisat, kadın, aile ve gençlik konularında yapılan akademik yayınlar, batı dünyasının merkeze alındığı ve batı dünyasınca sunulan ‘tek doğru’(!) temelli fikirler üzerinden meseleleri tartışmaktadır. Bu alanlarda yaşanan problemlerde hâkim, batı merkezli ideoloji dışında bir fikir üretilememekte veya üretilen fikirlerin sesleri kısık kalmaktadır. Milim Analiz bu dayatmacı, tek tipçi, batı ideolojisi merkezli, fikri baskı ortamına karşı bir ses yükseltme çabası olarak ortaya çıkmıştır.

Son dönem kaybettiğimizi düşündüğümüz diğer bir hasletimiz ise; İslam toplumunun genciyle, yaşlısıyla bir bütün olarak geleceğin dünyasını kurma idealine sahip olan yeni bir ufuk geliştirmesi ve bu ufku geliştirirken, İslam’ın temel esasları merkezli bir düşünce geliştirmeyi fert fert imanının bir gerekliliği olarak görmesi zorunluluğudur. Milim Analiz Platformu olarak düşünce dünyamızdaki pergelin bir ucunu İslam’ın temel esaslarına bağlı, tüm insanlık için adil bir dünya kurma idealine sabitleyerek, diğer ucuyla bu ideali kurmak için tüm dünyada üretilmiş bilgi ve düşünceye ulaşmak üzere hareketli tutmayı uygun buluyoruz.

Dünyanın büyük bir değişim ve dönüşümü yaşadığı bir zamanı birlikte yaşamaktayız. ‘Büyük Reset’ olarak tanımlanan bu değişim süreci aslında bir anlamda Siyonist düşüncenin hâkimiyetinde yürüyen küresel kapitalizmin iflası anlamına gelmektedir. Bu değişim süreci iki sonuçtan birini verecektir. Ya küresel kapitalist elitler bu süreç sonrasında yeni hâkimiyetlerini perçinleyecek, ya da herkes için daha adil bir dünya kurulacaktır. Daha adil bir dünyanın kurulma ihtiyacı tüm insanlığın gönüllerinde ve zihinlerinde olmakla birlikte bu ihtiyacın bir talebe dönüşmesi ve fikri temellerinin kurulması gerekmektedir. Milim analiz platformu bu gerekliliği karşılamayı temel amaç edinme gayretinin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

Milim Analiz yayın platformu; takipçilerini güncel olaylardan haberdar eden değil, günceli de takip ederken düşündüren, meselelerimizi farklı yönleriyle ve derinlikli olarak değerlendiren makale ve analizlerin yayınlandığı, bilimsel temelli bilgi ve fikir üreten bir merkez olmayı hedef edinmektedir.