Etiyopya Dış Politikası ve Eğitim Sistemi

Dünyamız 21. Yüzyılın post-modern zamanında globalleşmenin etkisiyle hızlıdeğişimleri sahne olmaktadır. Bu baş döndürücü hızdaki değişimlerin mimarı olan küresel güçlerin bugün için değişimleri kurgularken kullandıkları birincil ve en etkili yol eğitimdir.

Eğitim sadece hayatın belirli bir döneminde belirli mekânlarla sınırlandırılmış bir olgu olmayıp aksine hayatın her alanında ve her anında devam edegelen bir süreçtir. Bu nedenle toplumlara ve dahi zihinlere şekil vermek isteyen devletler ve devlet üstü kuruluşlar, birlikler ve organizasyonlar eğitimin uluslararası ilişkilerde uzun vadede çok etkili bir yumuşak güç olduğunu kabul etmişlerdir. AB, OECD, BM, DB gibi devlet üstü kuruluşların yanı sıra
Canadian International Development Research Centre (IDRC), U.S. Agency for International Development gibi ulusal ajansalar ve Ford, Rockefeller gibi özel kuruluşlar da eğitim üzerine ciddi araştırmalar yapmakta ve eğitim raporları için büyük miktarda bütçeler ayırmaktadır. Araştırma, Etiyopya’nın genel ülke tanıtımıyla birlikte eğitim sisteminin detaylı olarak incelenmesi ve bunun yanısıra Türkiye eğitim sistemi ile karşılaştırarak değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bir ülkenin eğitim sistemini değerlendirmek için ülkeyi bir bütün olarak ele almak gerekliliği göz önünde bulundurulduğunda, çalışmada Etiyopya ile ilgili coğrafi, ekonomik ve demografik bilgilere, tarihsel sürece ilişkin bilgilere, devlet teşkilat yapısını ifade eden bilgilere, genel siyasi durumunu ve sosyal yaşantıyı yansıtan bilgilere detaylı olarak yer verilmiştir. Ülke ile ilgili detaylı açıklamalar sonrasında Etiyopya eğitim sisteminin genel yapısı, eğitim politikaları, eğitim örgütlenmesi, kademelere göre eğitim süreçleri ve müfredat bilgileri hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Araştırmada genç nüfus oranı oldukça fazla olan Etiyopya’da, gençler arasında eğitime rağbetin ilköğretim sonrası ortaöğretim sürecine geçiş ile azaldığı ve sonrasında eğitime devam etme oranının keskin bir şekilde düştüğü bilgilerine ulaşılmıştır. Sanayileşmenin yükselişe geçmesi ülkedeki nitelikli iş gücüne olan ihtiyacı artırdığı için mesleki ve teknik eğitim alanına yöneliş olduğu bilgisi dikkati çekmiştir.

 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu