Şeytan İmparatorluğunun Hizmetkarları Masonlar

Mason  sözcüğü Fransızca Macon yani duvar ustası anlamına gelir. Bu kelimeyi her ülke kendi dillerine uyarlamışlardır. Türkiye’de Mason olarak kullanılmıştır.

 Mason örgütü Çırak, kalfa ve usta olarak 3 sınıfa ayrılmıştır. Masonlar üç sınıftan oluşurken sonlarını bu sayı 33 sınıfa çıkmıştır. Bir mason üyesinin sınıf atlaması için kendilerince belirlenmiş bazı aşamalardan geçmesi gerekir. Yani mason üyesi sadakatini ve liyakatını göstermesi gerekir. Masonluk bir din değildir ve peygamberleri de yoktur. Kendi peygamberini oluşturdular peygamber olarak Hiram Abif’i görmeye başladılar. Hiram Abif ise Hz. Süleyman döneminde tapınak ve sarayları yapan Yahudi bir duvar ustasıdır. Masonların atası Hiram Abif mimar, taş yontucu olarak bilinir.

İngiltere de 1646 da mason locaları  duvarcı olmayan birini locaya kabul etmişlerdir. 1700 yıllarda duvarcılar değil de siyasal amaçlar taşıyan bir örgüte dönüşmüştür.[1] Eski bir meslek locası sonralarda soyluların oluşturduğu ve emperyalist düşünceye sahip gizli bir örgüte dönüşmüştür. Tarihte gizli örgütler kendilerini ne kadar gizlerse; ne kadar saklarsa saklansın gizliliğini koruyamaz. Yahudilerin hizmetkarları Masonlar, bu gizli örgüt sayesinde devletlerin yönetimini ele geçirmeye çalışmışlardır.

Mason  örgütün nihai amacı ise Bir Yahudi Devletini kurmaktır. Kökü dışarı da ve onların adına iş görenler içerde olan bir örgüttür. Türk, Arap, Rus, İngiliz, Müslüman ve Hıristiyan vb. masonlar vardır.  Mal, makam, iktidar için mason olurlar;  kendi ülkelerinin menfaati düşünmezler yalnızca kendi bireysel çıkarlarını düşünürler ve Büyük İsrail devleti, Büyük Ortadoğu projesine gerçekleşmesi için çalışırlar. Mason olanlar Siyonizm’in başarılı olması için mücadele verirler. Siyonistler başarılı olduğunda Masonlar kaybedecekler. Bununda farkında değillerdir. Kendileri günlük huzur ve mutluluklarını düşünüyorlar. torunlarının ve dünyanın geleceğini düşünmemektedirler. Eğer masonlar kendilerine verilen görevleri yerine getirirseler; Dünyayı Siyonistlerin ellinde yaşanamaz bir hale gelecektir.

Siyonistlerin hizmetinde olan bu kişilerin masonlukları aslında maskeden başka bir şey değildir.  Mason  olursa dünya da sıkıntı  geçmeyecekler, işadamıysa bankalar her zaman kredi sağlayacaklar, Devlet memuru isen en kısa zaman da en tepeye kadar terfi edileceksin, her yerde torpilli olacaksın, hiçbir yerde kuyrukta beklemeyeceksin, müdür, Genel Müdür, vekil, işadamı… toplumun en gözde insanı olacaksın. Birinci sınıf insansın, burjuvasın, aristokratsın. Bazıları da bu imkanlara sahip olmak için masonların gözüne girmek, gönüllerini almak için uşak ve köle olmuşlardı.

Mason locaları Avrupa’da güçlendiğin de Katolik Hıristiyanların otoriteleri sarsılmaya başladığında Masonlarda mücadele etmeye başlamışlardır.  Katolik  din adamları dini ve siyasi otoritesini kaybetmek istemiyorlardı. Masonların, Hıristiyanlığı ortadan kaldırıp kendi Şeytan Krallığını yani Yahudi Devleti kurmak istediklerini belirtiyorlar ve bu teşkilatın başında Yahudiler olduğunu ve kontrolde Yahudilerde olduğunu söylüyorlardı. Yahudilerin, Hz. Musa’yı öldürdüklerini söyleyip toplumun mason localarına mesafeli durmasını sağlamaya çalışıyorlardı.

Mason locaları Katolik Kilisesinin gücünü kırmak için 1789 da Fransız Devrimi gerçekleştirmişler. Mason Locaları Avrupa’yı yönetmek istiyorlardı ve amaçlarına da ulaşmışlardı. Aslında dünya tarihine baktığımız zaman  insanlar bir araya gelerek loca, teşkilat, parti gibi topluluklar kurarken; amaçları önce bulundukları yeri hakimiyetleri altına almak sonra bütün çevresini hakimiyeti altına alıp; üzerlerinde egemenlik kurmaktır. Masonlar güçlü oldukları devletlerde milletvekili, belediye başkanlığı, adalet, ekonomi, medya…..başlarına kendileri veya Mason localarına hizmet edecek birilerini getirirler. Devlet onlar tarafından kontrol altına alınmış ve yine kendileri tarafından denetlenmektedir. Böylece  bulundukları yeri ve bütün dünyayı sömürmek, köleleştirmektir. Günümüzde de Masonların uşakları olan Emperyalistler zayıf Ortadoğu ülkelerin toprakların yer altı ve yerüstü kaynaklarını kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaktadır. Yine günümüzde küresel güçler bankların vasıtasıyla insanlara faizli krediler vermekte insanları yıllarca kendisine bağımlı hale getirmekte ve yeri geldiğinde insanın emeğine el koyarak insanı kölesi haline getirmektedir.

Yıllardır hep tarih kitaplarında yazılmaktadır. ABD masonların kurduğu ve yönettiği bir devlettir. ABD devlet başkanların çoğu da masonlar gibi hareket etmişlerdir. İsrail Devletinin çıkarları doğrultusunda kararlar almışlardı. Yakın tarihte Donald Tramp, Filistin toprakları için aldığı karar bunu doğrular niteliktedir.

  1. yüzyılda yeni dünya liderleri masonlara savaş açmışlardır. Çar Rusyası yıkıldıktan sonra 1917 Ekim Devrimi ile iktidara gelen Vladimir Lenin önderliğindeki Bolşevikler Sovyetler Birliği Masonluğu yasakladılar. Naziler Adolf Hitler’in liderliğinde Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi 1933 ile 1945 yılları arasında Almanya da ve işgal ettikleri yerlerde mason localarına karşı mücadele etmişlerdir. İtalya’da yeni lider  Missolini masonluğu ülkesinde yasaklar.

Türkiye’de Atatürk döneminde mason locaları kapanmış ve yasaklanmıştır. Atatürk döneminde yeri çekilmiş ve kendileri kış uykusuna dalmışlardır. İsmet İnönü döneminde uyanmışlardır. Aynı şekilde İtalya ve Almanya’da liderlerden sonra tekrar faaliyetlerine  başlamışlardır.

İkinci Dünya Savaşından sonra dünyadaki bütün Masonlar  Siyonist Yahudilerin ilk isteğini yerine getirmişlerdir. Dünya Masonların desteği ve Siyonist Yahudilerin isteği üzerine Şeytan İmparatorluğun Temelleri 1948 yılında Filistin topraklarında atılmaya başlanmıştır. İsrail Devleti Kurulmuştur. Eğer masonların desteği olmasaydı dünya bir araya gelse Müslüman devletlerin ortasında bir Siyonist İsrail devleti kurulamazdı. İsrail Devleti kurulduktan sonra yönetiminde masonların etkin olduğu ülkeler tane tane İsrail Devletini tanımışlardı. Maalesef İsrail Devletini tanıyan ilk ülkelerden biri de Türkiye olmuştur.

Şimdi Siyonist İsrail’in  ikinci isteği  Fırat ile Nil arasında Büyük İsrail Devleti kurup; resmen bütün dünyaya hükmetmek kalıyor. Siyonistler bu amaçlarına ulaşmak için hizmetkarları olan  masonları kullanmaktadırlar.

Araştırmacı Tarihçi Kenan EREN

[1] Tuncer TUĞCU, Masonların Saklı Tarihi, Ankara, Gökçe kitabevi, 2006.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Çok güzel sayende çok bilgilendim bu değerdeki bileğilerinizi devamını merakla bekliyoruz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu